Virtuālais nekustamo īpašumu vērtēšanas birojs

Vērtējuma pasūtījums tiešsaistē

Pasūtiet nekustamo īpašumu vērtēšanu, uzņēmumu un citu aktīvu vērtēšanu on-line.

Vērtējamais objekts

Objekta atrašanās vieta
adrese:
pilsēta:

novads:
pagasts:
Objekta tips
Novērtējuma mērķis
Aizdevējs
Steidzams (+20% no vērtējuma cenas)   Jā   
Piezīmes   

Informācija par pasūtītāju

Statuss   juridiska persona fiziska persona
Reģistrācijas nr. (personas kods)   dati tiks izmantoti tikai un vienīgi rēķina sagatavošanai
Firmas nosaukums (juridiskām personām)  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds   
Kontakttālrunis   
E-pasts   
Juridiskā adrese  
Banka  
Bankas konts  
Novērtējumu/rēķinu vēlos saņemt      

Piekrišana personas datu apstrādei un privātuma politika

Aizpildot vērtējuma pasūtījuma formu, klients piekrīt, ka tiek apstrādāti un ievākti personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese), kā arī informācija saistībā ar nekustamo īpašumu (Klienta nosaukums/vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, ID, atrašanās vietas dati, citi tiešsaistes identifikatori, vērtējamā NĪ fotoattēli, un citi dokumenti, kuri nepieciešami vērtējuma sagatavošanai un satur jebkāda informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu).
Personas dati un informācija saistībā ar nekustamo īpašumu tiks izmantoti tikai un vienīgi atskaites formas sagatavošanai par tirgus vērtības vai citu vērtību noteikšanai saskaņā ar klienta pieprasījumu.
Klienta dati netiks izmantoti komerciālu paziņojumu izsūtīšanai.
Ja klientam vērtējums ir nepieciešams kredīta noformēšanai, klients tiek informēts un piekrīt, ka vērtējums elektroniskā formā, kas saturēs personas datus un datus par nekustamo īpašumu, tiks nosūtīts kredītiestādei. SIA VCG Ekspertu grupa nav atbildīga par kredītiestādes darbībām saistībā ar personas datu, nekustamā īpašuma datu un vērtējuma atskaites izmantošanu. Ja vērtējuma atskaite tiek nosūtīta sākumā klientam uz e-pastu tā pirmreizējais izskatīšanai, Klients uzņemas atbildību par e-pasta drošumu un dokumenta drošu lejupielādi. Klients piekrīt, ka SIA VCG Ekspertu grupa ir tiesīga nodot personas datus un datus par nekustamo īpašumu ar uzņēmuma līgumu nolīgtiem sertificētiem vērtētājiem un to uzņēmumiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi par datu aizsardzību.
Gadījumā, ja klients pārdomā un nevēlas, lai tiktu sagatavots vērtējums, klients ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu. Tādā gadījumā ievāktie personas dati un dati par nekustamo īpašumu tiks dzēsti, ja tādi būs saņemti. Piekrišanas atsaukšana ir jānosūta uz e-pasta adresi: info@eksperti.lv. Klients piekrīt, ka atskaišu formas SIA VCG Ekspertu grupa arhīvā glabāsies 10 gadus pēc konkrētā līguma izpildes.