Vērtēšanas pakalpojumi tiek sniegti visā Latvijā, tai skaitā lauku teritorijā;

Vērtēšanas atskaite var tikt nogādāta jebkurā Latvijas vietā dokumentālā vai elektroniskā formā;

Ievērojami samazinās darba izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi;

Lietojot Interneta tehnoloģijas, vērtētāji darbu var veikt ātrāk un kvalitatīvāk;

Visām novērtējuma atskaitēm tiek pārbaudīta atbilstība Starptautiskajiem Īpašuma Vērtēšanas Standartiem.

Vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši veicamā darba atbildībai;

Vērtētājiem pieejamā datu bāze ļauj saņemt pilnīgāko informāciju par tirgus stāvokli.

 MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI ĪPAŠUMU VĒRTĒŠANĀ (alfabēta secībā):

A/S Attīstības finanšu institūcija Altum

A/S Luminor Bank

A/S NORVIK banka

A/S PrivatBank

A/S SEB banka

A/S Swedbank

KKS Dzelzceļnieks KS

KKS Jūrnieku forums

LR Uzņēmumu Reģistrs